X-FOAM HBT

Povratak na proizvode

X-FOAM® HBT je ploča za toplinsku izolaciju, izrađena od jednoslojnog ekstrudiranog polistirena ljubičaste (indigo) boje, s ekstruzijski obrađenom glatkom površinom. Ploča sa sve četiri strane ruba ima preklop.  Ploče zadovoljavaju vrijednost tlačne čvrstoće ≥ 300 kPa, širine su 600 mm, duljine 1250 mm i dostupne su u debljinama od 30 do 100 mm.

X-FOAM® HBT je razvrstan u Razred E reakcije na požar prema europskoj normi EN 13501-1.