X-FOAM® WAFER HBT

Povratak na proizvode

X-FOAM® WAFER HBT je ploča za toplinsku izolaciju, izrađena od ekstrudiranog polistirena ljubičaste (indigo) boje, s površinskom obradom tzv. NAPOLITANKA. Ploča sa sve četiri strane ruba ima preklop. Ploče zadovoljavaju vrijednost tlačne čvrstoće od 200 do 250 kPa, širine su 600 mm, duljine 1250 mm i dostupne su u debljinama od 20 do 300 mm.

X-FOAM® WAFER HBT je razvrstan u Razred E reakcije na požar prema europskoj normi EN 13501-1.

Anwendungen mit X-FOAM® WAFER HBT