X-FOAM® WAFER HBD

Povratak na proizvode

X-FOAM® WAFER HBD je ploča za toplinsku izolaciju, izrađena od ekstrudiranog polistirena ljubičaste (indigo) boje, s površinskom obradom tzv. NAPOLITANKA. Ploča sa sve četiri strane ima ravan rub. Ploče zadovoljavaju vrijednost tlačne čvrstoće od 200 do 250 kPa, širine su 600 mm, duljine 1250 mm i dostupne su u debljinama od 20 do 300 mm.